MWG MAŁOPOLSKA - Informacja

Organizator MWG Małopolska informuje, że dla waszej wygody uruchomił kamery na żywo, tym samym zachęca do odwiedzenia strony  mwgmalopolska.pl/91,pl,kamery.html
Bardzo prosimy upewnić się, że dane kontaktowe, które Państwo zgłosili na MWG Małopolska są aktualne, jeżeli do piątku do godziny 22:00 nie nastąpi kontakt ze strony ogranizatora MWG Małopolska oraz nigdy nie było z jego strony kontaktu telefonicznego istnieje ryzyko, że dane w formularzu zostały podane błędnie. W takim przypadku należy skontaktowaś się z organizatorem  MWG Małopolska  jak najszybciej. Kontakt do uczestnika i powiadomienia sms powinny docierać bez problemu.
Finalna listę uczestników i numery gołębi, które będą brały udział w rywalizacji FCI będzie ogłoszona w niedzielę tj. 3.07.2022 po godzinie 22:00. Do tego czasu możliwe są korekty, które uczestnik naniesie. Prosimy, żeby zgłosić wszystkie zmiany, po wyzbaczonym terminie zmiany nie będą możliwe.
Wszystkim rywalizującym w ORL Poland przypominamy, że dane uczestnika tj. nazwa drużyny, imię i nazwisko powinny być takie same na wszystkich gołębnikach.