RegulaminRegulamin udziału w Mistrzostwach OLR Poland 2023Udział o tytuł Ekstra Mistrza oraz Najlepszego AS gołębi sezonu 2023 może uzyskać każdy Uczestnik, który zgłosił gołębie do minimum dwóch gołębników przynależnych do OLR POLAND. Uczestnik jest to osoba fizyczna startująca indywidualnie lub w tandemie, Tercecie, Kwartecie.

W sezonie 2023 zostały zgłoszone gołębniki:

✔ FCI OLR GIEWONT
✔ FCI OLR MALOPOLSKA
✔ OLR WG OPOCZNO
✔ OLR WG ROZTOCZE
✔ OLR WG SUPERGOLAB
✔ OLR WG WITNICA

Aby brać udział w Mistrzostwach OLR Poland, Uczestnik na wszystkich gołębnikach powinien występować pod tą samą nazwą. Zawody składają się z dwóch rywalizacji, w których, biorące udział gołębie zdobywają punkty na konto danego uczestnika. W każdym z wymienionych gołębników, punkty zdobywają dwa pierwsze gołębie uczestnika z maksymalnej liczby 6 zgłoszonych gołębi z drużyny. Gołębie muszą znajdować się w puli pierwszych 50% zameldowanych spośród stanu gołębi wysłanych na lot konkursowy. Punkty będą przydzielane według coefficient. Uczestnik, który w jednej z dwóch rywalizacji zdobędzie maksymalną liczbę konkursów oraz uzbiera najmniejszą liczbę punktów coefficient, wygrywa.

Punkty coefficient Uczestnika są sumowane po każdym wyścigu ze zgłoszonych gołębników.

Z gołębników, na których Uczestnik osiągnął gorszy wynik, punkty coeficient, nie są wliczane.Najniższy coeficient oraz najwyższa liczba konkursów dają wygraną. Finał wyłania Mistrza OLR Poland w danym sezonie.
Tytuł mistrzowski można zdobyć w dwóch kategoriach tj: EKSTRA Mistrzostwo oraz NAJLEPSZY AS GOŁĄB.

Jeżeli Uczestnik rywalizuje na wszystkich wymienionych gołębnikach, to punkty z wyścigu nr 1 są wyliczane tylko z dwóch gołębników, na których Uczestnik uzyskał najlepszy dla siebie wynik oraz najniższa wartość COEF ( EKSTRA Mistrzostwo ).ZASADY WYŚCIGU.

Wyścig uważa się za zakończony w dwóch przypadkach:
1 ) Gdy z wyścigu powróci 50% zgłoszonych gołębi.
2 ) Gdy z wyścigu w ciągu jednej doby na 100 km nie powróci 50% gołębi.

Organizatorzy gołębników zobowiązani są nie wyłączać zegarów do pełnej doby na 100 km od przylotu pierwszego gołębia biorącego udział w wyścigu.PODZIAŁ RYWALIZACJI

EKSTRA Mistrzostwo

- Maksymalna liczba konkursów 20, z minimum dwóch gołębników zgłoszonych do Mistrzostw OLR Poland.
- Najmniejsza osiągnięta liczba punków coefficient.

Najlepszy AS Gołębi

- Maksymalna liczba konkursów 5, z najmniejszą osiągniętą liczba punków coefficient z 50% wysłanych gołębi do wyścigu konkursowego.NAGRODY

Gwarantowane Nagrody w sezonie 2023

EKSTRA Mistrzostwo

1 miejsce medal + dyplom
2 miejsce medal + dyplom
3 miejsce medal + dyplom
4-10 miejsce dyplom

Najlepszy AS Gołębi

1 miejsce ZŁOTA OBRĄCZKA + medal + dyplom
2 miejsce SREBRNA OBRĄCZKA + medal + dyplom
3 miejsce BRĄZOWA OBRĄCZKA + medal + dyplom
4-10 miejsce dyplom

Nagrody uzależnione są od czynników niezależnych i mogą ulec zmianie, przedstawione powyżej nagrody są gwarantowane.Extra Mistrzostwo: 2022 / 2023

Rywalizacja dwuletnia ( Extra Mistrzostwo ) zostanie uruchomione od 2022 roku, a zakończona w 2023 po finale, wtedy wyłoniony mistrz OLR POLAND z dwóch lat. Z bardzo mocnej rywalizacji EXTRA MISTRZOSTWO, wyłonimy najlepszego hodowcę gołębi pocztowych, który w danym sezonie z dwóch lat wyhodował najmocniejszy i najzdrowszy materiał hodowlany, rywalizujący na wspólnych gołębnikach na całym terenie naszego kraju.

W rywalizacji Extra Mistrzostwo z sezonu 2022 / 2023 może wziąć udział każdy Uczestnik, który w dwóch sezonach zgłosił swoje gołębie pod tą samą nazwą drużyny na tych samych gołębnikach, co w roku poprzednim.

Z dwóch lat zostaną zsumowane najlepsze konkursy oraz najkorzystniejsze punkty coef. z trzech gołębników przynależnych do ORL POLAND. W rywalizacji dwuletniej ( Extra Mistrzostwo ) uczestnik jest zobowiązany zgłosić i opłacić w ilości minimum 3 gołębie na ten sam gołębnik, co w roku ubiegłym, aby móc rywalizować o tytuł Mistrza OLR POLAND.

Uczestnik, który uzyska największą liczbę konkursów oraz najmniejsza liczbę coef. wygrywa rywalizację.
- Rywalizujesz z najlepszymi hodowlami w Polsce i zagranicą, zdobywasz Mistrza,
- Pokaż wartość swoich gołębi, zdobywasz Mistrza,
- Startujesz z najlepszymi drużynami w kraju i zagranicą, zdobywasz Mistrza
- Rywalizujesz nie na jednym, a na kilku gołębnikach i to pokazuje wartość Twoich gołębi.
- Prawie 10.000 gołębi od najlepszych hodowców, ponad 1.000 Użytkowników / hodowców z różnych stron świata
- Masz wszystkie wyniki na jednej stronie internetowej: www.olrpoland.pl.


Nagrody Extra Mistrzostwo

1 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + ZŁOTA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
2 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + SREBRNA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
3 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + BRĄZOWA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
4 miejsce NAGRODA PIENIĘŻNA + dyplom
5 miejsce NAGRODA PIENIĘŻNA + dyplom

Przewidywane nagrody mogą ulec zmianie w zależności od zebranej liczby chętnych uczestników i zgłoszonych gołębi.