Regulamin 2022Regulamin udziału w Mistrzostwach OLR PolandUdział o miano MISTRZA OLR POLAND może uzyskać każdy Uczestnik, który zgłosił gołębie do minimum dwóch gołębników przynależne do tej rywalizacji. Uczestnik jest to osoba pojedyncza lub Tandem, Tercet, Kwartet.

W sezonie 2022 zostały zgłoszone gołębniki:

✔ FCI OLR GIEWONT
✔ FCI OLR MALOPOLSKA
✔ OLR WG OPOCZNO
✔ OLR WG ROZTOCZE
✔ OLR WG SUPERGOLAB
✔ OLR WG WITNICA

Uczestnik powinien występować pod tą samą nazwą, na wyżej wymienionych gołębnikach, aby brać udział w Mistrzostwach OLR Poland. Zawody składają się z dwóch rywalizacji, w której punkty uzyskuje Uczestnik swoimi gołębiami. Na każdym z wymienionych gołębników, punkty zdobywają 3 pierwsze gołębie uczestnika z maksymalnej liczby 6 zgłoszonych gołębi z drużyny, która zamelduje się w 50% stanu gołębi wysłanych na lot. Punkty będą przydzielane według coefficient. Uczestnik, który w jednej z dwóch rywalizacji zdobędzie maksymalną liczbę konkursów oraz uzbiera najmniejszą liczbę punktów coefficient Wygrywa.

Punkty coefficient Uczestnika po każdym wyścigu ze zgłoszonych gołębników są sumowane.

Z gołębników, gdzie Uczestnik osiągnął gorszy wynik, punkty coef., nie są wliczane.
Najniższy coef oraz najwyższa liczba konkursów daje wygraną.
Finał wyłania Mistrza OLR Poland w danym sezonie. Mistrza można zdobyć w dwóch kategoriach tj: Małe Mistrzostwo oraz Duże Mistrzostwo.

A ) Jeżeli Uczestnik rywalizuje na wszystkich wymienionych gołębnikach, to punkty z wyścigu nr 1 są wyliczane tylko z 2 gołębników, na których Uczestnik uzyskał najlepszy dla siebie wynik ( Małe Mistrzostwo ).
B ) Uczestnik rywalizuje na wszystkich wymienionych gołębnikach, w tym przypadku, punkty z wyścigu nr 1 są wyliczane tylko z 3 gołębników, na korzyść Uczestnika ( Duże Mistrzostwo ).Zasady wyścigu.

Wyścig uważa się za zakończony w dwóch przypadkach:

1 ) Gdy z wyścigu powróci 50% zgłoszonych gołębi.
2 ) Gdy z wyścigu w ciągu jednej doby na 100 km nie powróci 50% gołębi.

Organizatorzy gołębników zobowiązani są nie wyłączać zegarów do pełnej doby na 100 km od przylotu pierwszego gołębia biorącego udział w wyścigu.Podział rywalizacji

Małe Mistrzostwo

- Maksymalna liczba konkusrów 30, z minimów 2 gołębników zgłoszonych do Mistrzostw OLR Poland.
- Najmniejsza osiągnięta liczba punków coefficient.

Duże Mistrzostwo

- Maksymalna liczba konkusrów 45, z minimów 3 gołębników zgłoszonych do Mistrzostw OLR Poland.
- Najmniejsza osiągnięta liczba punków coefficient.Nagrody

Gwarantowane Nagrody w sezonie 2022

Małe Mistrzostwo

1 miejsce medal + dyplom
2 miejsce medal + dyplom
3 miejsce medal + dyplom
4 miejsce dyplom
5 miejsce dyplom

Duże Mistrzostwo

1 miejsce ZŁOTA OBRĄCZKA + medal + dyplom
2 miejsce SREBRNA OBRĄCZKA + medal + dyplom
3 miejsce BRĄZOWA OBRĄCZKA + medal + dyplom
4 miejsce dyplom
5 miejsce dyplom

Nagrody uzależnione są od czynników niezależnych i mogą ulec zmianie, przedstawione powyżej nagrody są gwarantowane.Extra Mistrzostwo: 2022 / 2023

Rywalizacja dwuletnia ( Extra Mistrzostwo ) zostanie uruchomione od 2022 roku, a zakończona w 2023 po finale, wtedy wyłoniony mistrz OLR POLAND z dwóch lat. Z bardzo mocnej rywalizacji EXTRA MISTRZOSTWO, wyłonimy najlepszego hodowcę gołębi pocztowych, który w danym sezonie z dwóch lat wyhodował najmocniejszy i najzdrowszy materiał hodowlany, rywalizujący na wspólnych gołębnikach na całym terenie naszego kraju.

W rywalizacji Extra Mistrzostwo z sezonu 2022 / 2023 może wziąć udział każdy Uczestnik, który w dwóch sezonach zgłosił swoje gołębie pod tą samą nazwą drużyny na tych samych gołębnikach, co w roku poprzednim.

Z dwóch lat zostaną zsumowane najlepsze konkursy oraz najkorzystniejsze punkty coef. z trzech gołębników przynależnych do ORL POLAND. W rywalizacji dwuletniej ( Extra Mistrzostwo ) uczestnik jest zobowiązany zgłosić i opłacić w ilości minimum 3 gołębie na ten sam gołębnik, co w roku ubiegłym, aby móc rywalizować o tytuł Mistrza OLR POLAND.

Uczestnik, który uzyska największą liczbę konkursów oraz najmniejsza liczbę coef. wygrywa rywalizację.
- Rywalizujesz z najlepszymi hodowlami w Polsce i zagranicą, zdobywasz Mistrza,
- Pokaż wartość swoich gołębi, zdobywasz Mistrza,
- Startujesz z najlepszymi drużynami w kraju i zagranicą, zdobywasz Mistrza
- Rywalizujesz nie na jednym, a na kilku gołębnikach i to pokazuje wartość Twoich gołębi.
- Prawie 10.000 gołębi od najlepszych hodowców, ponad 1.000 Użytkowników / hodowców z różnych stron świata
- Masz wszystkie wyniki na jednej stronie internetowej: www.olrpoland.pl.


Nagrody Extra Mistrzostwo

1 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + ZŁOTA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
2 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + SREBRNA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
3 miejsce NAGRODY PIENIĘŻNE + BRĄZOWA OBRĄCZKA + puchar + dyplom
4 miejsce NAGRODA PIENIĘŻNA + dyplom
5 miejsce NAGRODA PIENIĘŻNA + dyplom

Przewidywane nagrody mogą ulec zmianie w zależności od zebranej liczby chętnych uczestników i zgłoszonych gołębi.