Regulamin 2021

-

Regulamin udziału w Mistrzostwach 2021

 

Udział o miano MISTRZA OLR POLAND może uzyskać każda osoba, która zgłosiła gołębie minimum na dwa gołębniki przynależące do OLR POLAND. W mistrzostwach uczestniczą tylko gołębie na obrączkach FCI z 2021 roku z dostarczonymi kartami własności.

        W sezonie 2021 zostały zgłoszone gołębniki:

  • FCI OLR GIEWONT 
  • FCI OLR MALOPOLSKA 
  • OLR WG SUPERGOLAB 
  • OLR WG WARMIA

Uczestnik/Tandem na każdym z wymienionych gołębników, na którym posiada swoje gołębie, powinien występować pod tą samą nazwą. Zawody składają się z dwóch rywalizacji, w której punkty uzyskuje uczestnik swoimi gołębiami. Na każdym z wymienionych gołębników punkty zdobywa jeden gołąb, z drużyny uczestnika/tandemu, który zamelduje się, jako pierwszy w 33% gołębi wysłanych na lot. Uczestnik/Tandem typuje od 1-3 gołębi na każdym z wymienionych gołębników ze swojej drużyny, które mogą zdobywać punkty, podając dokładny numer rodowy zgłoszonych gołębi. Punkty będą przydzielane według coef. Wygrywa uczestnik/tandem, który zdobędzie maksymalną liczbę 10 konkursów z minimum 2 gołębników zgłoszonych do rywalizacji w Mistrzostwach OLR POLAND oraz uzbiera najmniejszą liczbę punktów coef. Punkty uczestnika/tandemu po każdym wyścigu ze zgłoszonych gołębników są sumowane. Jeżeli uczestnik/tandem rywalizuje na wszystkich wymienionych gołębnikach i na wszystkich gołębnikach aktywował swoje gołębie do rywalizacji to punkty np. z wyścigu nr 1 są wyliczane tylko z 2 gołębników, na których uczestnik/tandem uzyskał najkorzystniejszy wynik dla siebie. Z pozostałych gołębników z gorszym wynikiem punkty nie są doliczane. 

Po finale końcowa suma punktów i konkursów drużyny jest sumą, która wyłoni Mistrza OLR POLAND w danym sezonie. Suma najwyższej liczby konkursów oraz najniższego coef. uczestnika/tandemu wygrywa.

        Zasady wyścigu. Wyścig uważa się za zakończony w dwóch przypadkach:

1. Gdy z wyścigu powróci 33% zgłoszonych gołębi.
2. *Gdy z wyścigu w ciągu jednej doby na 100 km nie powróci 33% gołębi.
*(W punkcie 2. Organizatorzy gołębników zobowiązani są nie wyłączać zegarów do pełnej doby na 100 km odprzylotu pierwszego gołębia biorącego udział w wyścigu.)


**Gwarantowane Nagrody w sezonie 2021 to:

1 miejsce 4000 zł + medal i dyplom
2 miejsce 2000 zł + medal i dyplom
3 miejsce 1000 zł + medal i dyplom
4 miejsce dyplom
5 miejsce dyplom

**Nagrody mogą uzależnić się od różnych czynników. Przedstawiona nagroda jest nagrodą gwarantowaną za sezon 2021.
***Nagrody w rywalizacji za dwa lata (2022/2023) to:

1 miejsce 30 000 zł + puchar i dyplom
2 miejsce 20 000 zł + puchar i dyplom
3 miejsce 10 000 zł + puchar i dyplom
4 miejsce dyplom
5 miejsce dyplom

***Rywalizacja za dwa lata zostanie uruchomiona od 2022 roku a zakończona w 2023, zostanie wtedy wyłoniony mistrz OLR POLAND z dwóch lat. Przewidywane nagrody mogą ulec zmianie (w zależności od zebranej liczby chętnych uczestników i zgłoszonych gołębi). Kolejna rywalizacja będzie się zaczynać w 2024 i zakończy się w 2025.

W rywalizacji za dwa lata może wziąć udział każdy uczestnik/tandem, który w dwóch sezonach zgłosił swoje gołębie pod tą samą nazwą drużyny na tych samych gołębnikach, co w roku ubiegłym. Z dwóch lat zostaną zsumowane najlepsze konkursy oraz najkorzystniejsze punkty coef. z dwóch gołębników przynależnych do ORL POLAND. W rywalizacji za dwa lata uczestnik jest zobowiązany zgłosić i opłacić w ilości od 1 gołębia do 3 gołębi na ten sam gołębnik, co w roku ubiegłym, żeby móc rywalizować o tytuł Mistrza OLR POLAND z 2 lat. Uczestnik/Tandem, który uzyska największą liczbę konkursów oraz najmniejsza liczbę coef. wygrywa rywalizację. Opłata w uczestniczeniu w zawodach wynosi 50 zł w sezonie 2021 od zgłoszonego gołębia.

- UCZESTNKI ZDOBYWA PRESTIŻ MISTRZA POŚRÓD 5000 ZGŁOSZONYCH GOŁĘBI!!! 
- UCZESTNKI ZDOBYWA PRESTIŻ MISTRZA POŚRÓD 700 ZGŁOSZONYCH DRUŻYN!!!
- UCZESTNI PRZEDSTAWIA POTENCJAŁ HODOWLANY, JAKI POSIADA ZDOBYWAJĄC WYSOKIE

        POZYCJE NA KILKU GOŁĘBNIKACH.

- WSZYSTKIE INFORMACJE W JEDNYM MIEJSCU O OSIĄGNIETYCH WYNIKACH!!! Na jednej stronie internetowe

        ZAPIS DOTYCZY ORGANIZATORÓW GOŁĘBNIKÓW OLR POLAND

Gołębie zdobywają punkty z 5 zgłoszonych wyścigów przez organizatora danego gołębnika OLR. Dystans wyścigów o punkty zaczyna się w przedziale 100 km – 550 km w tym obowiązkowo musi być wliczony lot Finałowy. (Każdy organizator swojego gołębnika jest zobowiązany wykonać odpowiednia liczbę wyścigów). Organizatorzy swoich gołębników zobowiązani są do dnia 20.07.2021 Podać wyścigi, które będą brane do udziału do MISTRZOSTWA. Np.: (wyścig konkursowy: 1, 2, 3, 4 oraz wyścig Finałowy), są również zobowiązani dostarczyć kopie potwierdzenia startu gołębi wraz z pieczęcią i numerem telefonu osoby kontrolującej start gołębi dla uczestnika/tandemu, który będzie się domagał takiego potwierdzenia. Organizatorzy również są zobowiązani potwierdzić do 30 czerwca 2021 roku zgodność numerów zgłoszonych gołębi do rywalizacji, jakie znajdują się u nich na gołębniku oraz, że są w posiadaniu ich kart własności. Nie dopilnowanie powyższych zasad rywalizacji przez organizatora wyklucza taki gołębnik w powyższej rywalizacji dożywotnio i nie może się powtórnie starać o przyłączenie do Mistrzostw OLR POLAND. Takie wykluczenie z Mistrzostw, będzie świadczyło o niedopilnowanie formalności i rękojmi. Gołębnik, który dobrowolnie zgłosi udział w mistrzostwach i będzie chciał się wycofać po pewnym okresie z rywalizacji nie może starać się o zwrot włożonych kosztów udziału ze swojej strony. Wykluczony z Mistrzostw gołębnik nie może również się starać o żadne profity z tym związane.

ZOBACZ REGULAMIN PDF